HemFöreningenKycklingÄggKonsumentMärkningReportageWebbshopLänkarProjektResurscentrum
BESÖKSRÄKNARE
681786

Lilla Greby

Gården Lilla Greby ligger i jordbruksbygden cirka två mil öster om Linköping i Askeby socken. Grunden för gården lades redan på 1300-talet och runt omkring finns många fornminnen. Gården har varit i släkten sedan 1930-talet och omfattar idag 130 ha, varav 80 ha är åker. Övrig mark är skog och betesmark.Varför ekologiska ägg?
Pathrik tog över 1990 och bedrev då helt vanlig konventionell växtodling och hade ett mindre antal köttdjur. I slutet av 1990-talet funderade Pathrik på hur gården kunde utvecklas och kom då att titta på ett stort hönsstall som byggts i Filipstad. Det var inspirerad och då marknaden för ägg var god bestämde vi oss ganska snabbt, säger Pathrik. De första 5 000 hönsen blev ekologiska direkt och 1998 var produktionen igång. Ett år senare började jag ställa om marken, vilket var en spännande process, berättar Pathrik. Att använda kemikalier kändes osunt.

Verksamheten gick bra och jag trivdes så 2002 utökade vi ytterligare och nu finns 11 000 ekologiska hönor på gården, fortsätter han. Köttdjuren finns fortfarande kvar men är liksom all annan verksamhet på gården numera ekologisk.

Äggen säljer Pathrik till Täljestads ägg. Han har också sålt ägg på Bondens marknad i Linköping. Det tar en hel del tid och är inte direkt ekonomiskt lönsamt men det är roligt att ge information om ägg och hönor, tycker Pathrik. Det är många intresserade som kommer till gården och köper ägg efteråt trots att en del varit tvungna att åka långt.


Äggen och framtiden
Just nu är det inte aktuellt att utöka produktionen ytterligare. Det finns helt enkelt inget packeri som skulle ta äggen. Tanken på att utveckla verksamheten genom att förädla äggen och hitta nya produkter lockar. Ett annat spännande alternativ för att få mer lönsamhet är att sälja äggen själv. De stora volymerna blir dock ett problem om man ska leverera och sälja själv. Ett alternativ är att flera ekoäggproducenter går ihop och bildar en försäljningsorganisation.

Försäljning och produktion av ekologiska produkter kommer att öka om än långsamt, tror Pathrik. Den yngre generationen är mer medveten och vill äta mat som är producerat på ett bra sätt. De är över huvud taget mer medvetna om vad de stoppar i sig.

Det som är producerat på naturligt sätt måste vara det absolut bästa, avslutar Pathrik.Lilla Greby

11 000 hönor av rasen LSL och Higline
Producerar ca 190 ton/år
Levererar till packeri

Övrig produktion:
Ekologisk spannmål
Köttdjur

Pathrik och Carin Ahlsén
Lilla Greby
590 62 Linghem

Text och layout där inget annat anges:
Per Hellbom (per@hellbom.se)
Hönan