HemFöreningenKycklingÄggKonsumentMärkningReportageWebbshopLänkarProjektResurscentrum
BESÖKSRÄKNARE
709157

Kyckling

Ekologisk kyckling – en unik produkt

Allt fler konsumenter handlar miljömedvetet. Man vill också att djuren ska ha haft ett bra liv med möjlighet till naturligt beteende. Kycklingproduktionen har varit lätt att industrialisera och effektivisera det kanske är det som gjort kyckling till ett lågprislivsmedel och lockvara i butikerna.

De största skillnaderna mellan den ekologiska kycklinguppfödningen och annan slaktfågelproduktion är att de ekologiskt uppfödda kycklingarna föds upp i långsam takt i små grupper och de har större yta att vistas på inomhus. När vädret tillåter får de gå ut i vanligt dagsljus på stora gräsbevuxna ytor och de äter ekologiskt foder som är odlat
utan bekämpningsmedel och handelsgödsel och som garanterat inte innehåller genmodifierade råvaror, GMO. Riskerna med att sprida organismer där människan manipulerat generna är idag okända.

Bilden av en kyckling som får gå ut och sprätta i marken ligger många svenskar varmt om hjärtat. Kycklingen får växa länge vilket ger mer kött på varje kyckling. Detta gör kycklingen mycket välsmakande. Kycklingarnas ivrigt pickande i grönt gräs ger ibland kycklingköttet en svagt gul färg, det ser aptitligt ut.

Den ekologiska kycklingen är den som idag mest liknar det många konsumenter ser framför sig, dvs kycklingar som går fritt och pickar på marken utomhus. Så nära Sörgårdskycklingen som det går att komma med moderna krav på foder, hälsa och kontroll. De ska kunna rengöra sin fjäderdräkt i sandbad och sitta och sova på pinnar.

Givetvis kostar det här. Ekologiska kycklingproducenter har valt att ta fram en kvalitetsprodukt med höga etiska värden. Så egentligen är den ekologiska kycklingen inte dyr. Den ekologiska kycklingproducentens merkostnader för foder, större ytor och utomhusvistelsen går jämt upp med det merpris de tar ut.

Risken att dricksvattnet, sjöar och hav påverkas negativt av bekämpningsmedel och handelsgödsel minskar. För att fler kycklingar ska få möjlighet att vara utomhus behövs större efterfrågan. Du som konsument/ handlare har störst möjlighet ett påverka utvecklingen. Efterfrågan måste vara tydlig och det är du som konsument som måste välja – gör ett val för miljön!

Varför ekologisk kyckling?

Du som köper ekologisk kyckling bidrar till att:

Fler kycklingar får gå fritt utomhus
Mindre bekämpningsmedel sprids i naturen
Mindre användning av handelsgödsel
Mindre användning av genmodifierade organismer

Du kan läsa mer om ekologiska kycklingar på
www.bosarpkyckling.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
     
     
     
     
Hönan